ประกาศ ครั้งที่ ๑๐
chuannong2

ประกาศครั้งที่ 6

พระสูตรใช้สำหรับการประกวดระดับภาค         มูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจน ขอแจ้งพระสูตรที่ใช้ในการประกวด “ท่องพุทธวจน” อ่านต่อ...

ชวนน้องคนเก่ง

มุมอาสารัตนะ ๕

ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม โทร 089 119 7600, 091 771 9488, อีเมล buddhawajanacontest@gmail.com บริจาค มูลนิธิชวนน้องท่อง พุทธวจน ธ. กสิกรไทย ตลาดสี่มุมเมือง รังสิต 373 2 81272 4